Huisregels

 

 1. Hinderlijk gedrag, aanstootgevend gedrag, verbaal geweld, lichamelijk geweld en intimidatie ten opzichte van onze medewerkers en andere bezoekers dienen achterwege te blijven.
 2. De aanwijzingen van onze medewerkers en de aanwijzingen op de instructieborden dienen ten alle tijden worden opgevolgd.
 3. Kinderen, zonder geldig zwemdiploma, dienen vergezeld te worden door een volwassene (18+).
 4. Kinderen, zonder geldig zwemdiploma, dienen zwemvleugels om de armen te dragen.
 5. Kinderen, zonder geldig zwemdiploma, mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) gebruik maken het diepe bassin.
 6. Kinderen, zonder geldig zwemdiploma, mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) gebruik maken van de glijbaan.
 7. Ouders en/of andere begeleiders van kinderen houden altijd hun verantwoording ten aanzien van de veiligheid.
 8. Het is niet toegestaan zich zonder voldoende zwemvaardigheid in het diepe bassin te begeven, zulks ter beoordeling van onze medewerkers.
 9. Om diefstal te voorkomen adviseren wij om waardevolle spullen thuis te laten of in een kluisje op te bergen.
 10. Bezoekers welke last ondervinden van medische ongemakken (bijvoorbeeld: epilepsie, toevallen, slechthorendheid) dienen dit bij binnenkomst te melden aan onze medewerkers.
 11. Passende en gepaste badkleding is vereist.
 12. Het is niet toegestaan om met een pet, t-shirt, string, gewaad of bermuda tot over de knie te zwemmen.
 13. Het peuterbad is alleen toegankelijk voor kleine kinderen met hun ouders of begeleiders.
 14. Het is niet toegestaan met drijfmateriaal van de glijbaan te gaan.
 15. Duiken is alleen in het diepe bassin toegestaan.
 16. Het is niet toegestaan te ’jonassen’.
 17. Het is niet toegestaan om rond te hangen of te spelen in de douche- en kleedaccommodatie.
 18. Kleding en schoeisel mogen niet in de hokjes blijven hangen.
 19. Het is niet toegestaan met straatschoeisel rond het bad te verblijven c.q. te lopen.
 20. Rennen op de perrons is niet toegestaan.
 21. Het gebruik van harde speelballen en het gooien met banden en matten is niet toegestaan.
 22. Het gebruik van glas en aardewerk rondom het bad is niet toegestaan.
 23. Het gebruik van sterke drank, softdrugs en harddrugs is niet toegestaan.
 24. Snoep en andere etenswaren zijn niet toegestaan in en rondom het bad.
 25. Huisdieren worden niet toegelaten op de accommodatie.
 26. Als men voorwerpen uit het struikgewas haalt dient men daarna de voeten en het voorwerp af te spoelen in de voetenbak alvorens het bad te betreden.
 27. Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven.
 28. Afval dient direct in de afvalbakken geworpen te worden.
 29. Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen onze medewerkers u zonder verdere opgave van reden, namens het bestuur, melden dat u direct onze accommodatie dient te verlaten.
 30. Bij het plegen van een strafbaar feit (waaronder fraude, diefstal of zedenmisdrijf) wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
 31. Zwembad Molenallee Loenen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van de gast tijdens of na het gebruik van de accommodatie.
 32. Zwembad Molenallee Loenen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het verlijf in of het gebruik van de accommodatie of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan.
 33. Gasten zijn aansprakelijk voor alle schade die tijdens of in verband met het verblijf in of gebruik van de accommodatie of beschikbaar gestelde materialen wordt berokkend aan zwembad Molenallee Loenen, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
 34. Bij grote drukte, onvoorziene omstandigheden en/of slechte weersomstandigheden behoudt het bestuur van zwembad Molenallee Loenen zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 35. Gasten kunnen parkeren op het parkeerterrein van het zwembad. Op het parkeerterrein gelden de normale verkeersregels. Zwembad Molenallee Loenen is niet aansprakelijk voor enige schade aan auto's of andere voertuigen die op het parkeerterrein zijn ontstaan. 
Deel deze pagina
FaceBook  Twitter